TÜRKLER DE AHŞAP İŞÇİLİĞİ

TÜRKLER DE AHŞAP İŞÇİLİĞİ

TÜRKLER DE AHŞAP İŞÇİLİĞİ

Türklerde Ahşap İşçiliği

Çok eski zamanlardan itibaren günümüze kadar uzanan en önemli geleneksel kültür işlerimizden bir tanesi ahşap işlemeciliğidir. Tarihi Orta Asya’ya kadar uzanan ahşap işleme ve oymacılığın, Türklerin geleneksel sanatların biri olduğu kabul görmektedir.

Çok eski zamanlardan itibaren ahşabın bilinen tüm özellikleri, dönemin doğa ve iklimine meydan okuyacağı için Orta Asya Türkleri ahşabı atları için eğer, mızrakları için sap olarak üretmiş ve ince oyma desenleri ile de kendilerine özgü motifleri üstüne işlemişlerdir. Zamanın tüm olumsuzluklarına meydan okuyan ahşap eserler, günümüze kadar taşınmış ve hala ilk gün yapıldığı gibi müzelerde muhafaza edilmektedir.

Nerelerde Kullanılmaktaydı?
Ahşabın belli başlı kullanıldığı alanlar bulunmaktaydı. Gelin şimdi birlikte bu alanları ve ürünleri inceleyelim.

Konsol ve Sandıklar
Tüm ruhun aktarıldığı ve sıklıkla kullanılan ahşap ürünler, özellikle eski zamanlarda konsollar ve sandıklardır. Genç kızların çeyiz sandıkları, evlerin depolayıcı ürünleri konsalların üretildiği ahşap, ince ince oymacılık denilen teknikle işlenerek farklı bir havaya sokulmaktaydı.

Mutfak Aletleri

Özellikle şimşir ağacından yapılan mutfak aletleri ve biraz indirgemek gerekirse kaşık ve kepçeler, ahşabın sıcak ve soğuğu girmeme özelliğinden dolayı o dönemlerde ahşaptan yapılmaktaydı. Günümüzde ise nortaltij antika eşyalar olarak görülseler de Anadolu’da hala ahşap oyması ve ahşap işlemesi mutfak aletleri kullanılmaktadır.

Bebek Beşikleri

Kestane, ceviz ve gülgen gibi sağlam ağaçların kullanıldığı bebek beşiklerinde ahşabın temiz ve sağlıklı yapısı göz önüne alınmıştır. Çok eski zamanlardan beri kullanılan ahşap bebek beşikleri, oymacılık ve renklendirme sanatları ile de oldukça güzel bir hale getirilmiştir.

Camii

Son olarak da ahşabın en çok kullanıldığı yerler camilerdir. İslamiyete geçen Türklerin kutsal yerleri olan camilerde, ibadetlerini yapmak için güzel ve hoş ortamlar yarattığı bilinmektedir. Ahşabın doğallığı ve sağlığı ile harmanlanarak oluşturulan ahşap detaylar sıklıkla camilerde kullanılmaktadır. Bunun en büyük örneğide Konya ilinde bulunan Eşrefoğlu Camisi’dir. 

Yukarı Çık