AHŞABIN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

AHŞABIN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

AHŞABIN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ahşabın insanlar tarafından kullanımı antik çağlara dayanmaktadır. Şehirlerin baş döndüren modernizasyonu, tüm dünyada metal, plastik, beton gibi yapısal malzemelerin kullanımını arttırmakla birlikte; son yıllarda ahşaba olan rağbet tekrar yükselişe geçmiştir.

Bunun en önemli sebebi ahşabın insan psikolojisi üzerinde yarattığı rahatlatıcı etkisidir. Mekânlarda kullanılan doğal ahşap mobilya ve dekor ürünleri ile duvar kaplamalarının insanlar üzerinde sıcak, rahatlatıcı ve özgüven yükseltici bir etkisi olmaktadır. İnsanın doğaya aidiyetini pekiştiren ahşap, pozitif ve olumlu düşünceleri teşvik etmektedir. Kalp ritmini düzenleyen ahşap, stresin neden olduğu olumsuz etkileri azaltmakla birlikte doğaya olan özlemi dindirici etkisi ile rağbet noktasını oluşturmaktadır.

Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki ahşap insanlar üzerinde dikkat gücünü ve odaklanma yeteneğini yükselten ve konsantrasyonu arttıran  etkilere de neden olmaktadır.
Ahşabın olumlu psikolojik etkileri, okullarda öğrenciler üzerinde de denenmiştir. Doğal ahşap malzemelerle oluşturulan iç mekâna sahip sınıflarda öğrencilerin nabız hızındaki bir değişim gözlenmiş, sabah oluşan stres, okula geldikten hemen sonra azalmış ve tekrar yükselmemiştir. Normal yapı malzemeleriyle oluşturulan sınıflardaki kontrol grubundaki öğrencilerin stres seviyesi ise gün boyunca devam etmiştir. Yorgunluk ve verimsizlik duyguları gibi stres deneyimleri, ahşap sınıflarda normal olanlardan daha az olmuştur.

İç mekânlarda ahşabın kullanımının insan davranışlarını ve sosyal iletişimi etkilemektedir. Ahşap ürünlerin kullanıldığı ofislerde, ziyaretçilerin görevlilerle ilgili ilk izlenimleri, odun kullanılmayan mekânlardakilere oranla çok daha olumludur.  Ahşap kullanılan ofislerde personel işlerinde daha verimli, daha başarılı, daha özgüvenli, daha sorumlu ve normal ofislere göre daha huzurlu olmaktadır. Yaşlıların desteklediği yaşamla ilgili ilginç ve beklenmedik bir gözlem. Bir başka deneyde huzurevlerinde yapılan gözlemlerde, yemek odasında ahşap tepsiler gibi ahşap malzemeler kullanıldığında, görevli personelin, huzurevi sakinlerine karşı daha duyarlı ve sevecen davrandığı belirlenmiştir.

İmitasyon, yani doğal olmayan ahşabın olumlu etkilerinin doğal ahşaba oranla çok düşük olduğu anlaşılmaktadır. Fizyolojik ölçümler, doğal ahşap materyal bulunan odalarda insanların uyku kalitesinin arttığı ve stres seviyesinin düştüğü görülmüştür. İmitasyon ağaç malzemeler aynı etkiyi oluşturamamıştır.
 

Yukarı Çık