Ayancık Ahşap hammadde seçiminde Kastamonu ve Sinop Ormanlarında yetişen yoğun türler olan Göknar, Kayın, Ladin, Sarıçam, Karaçam ve Gürgen ağaçları kullanmaktadır. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yılda 2.000.000 m³, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü 1.000.000 m³ dikili orman kesimi yapmaktadır. Sinop'un en büyük işletmesi Ayancık Orman işletmesidir. Biz Ayancık Ahşap olarak fabrikalarımızda işlenen ürünlerin büyük çoğunluğunu Ayancık Orman İşletmesi başta olmak üzere, kendi bölgemizden ve Sarıçam ağırlıklı olarak Rusya'dan ithal etmekteyiz. Ayancık Ormanları 1925'ten bugüne sürekli olarak yukarıda bahsedilen miktarlarda emvalleri sağlamaktadır.

Ağaç Türleri

İğne Yapraklı Ağaçlar (Kozalaklı)

Uygulamada kullanılan ahşabın %80’i kozalaklı ağaçlardan sağlanmaktadır. İğne yapraklı ağaçların yaprakları iğne biçimindedir. Odununda iletken doku bulunmayan ağaçlardır. Yumuşak ağaçlar da denir. İnşaatçılıkta kereste olarak kullanılan ahşaplardır. Genel olarak bu ağaç türleri Çamlar ve Göknarlar diye iki gruba ayrılmaktadır. Ayrıca Sedir, Ladin ve Selviler de kozalaklılara dahil edilebilir.

Göknar (Abies)

Karadeniz’de yetişir. Düzgün lifli, yoğun bir yapıya sahiptir. Yumuşak ağaçların en sert olanıdır. Mekanik mukavemeti iyidir. Doğrama, çatı ve ambalaj yapımında kullanılır.

Karadeniz Ladini (Picea - Abies)

Karadeniz Bölgesinde yetişir. Gövdesi uzun ve düzgün liflidir, kolay işlenebilir. Genellikle kağıt sanayi yanında, mobilya, ev eşyası ve inşaatçılıkta da kullanılır.

Kara Çam (Pinus nigra)

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yetişmektedir. Düzgün elyaflı, reçineli yapıya sahiptir. İstenilen boyutta ve özellikte bulmak mümkündür. Genellikle doğrama, demiryolu traversi, iskele dikmeleri olarak kullanılır.

Sarı Çam (Pinus sylvestris)

Parlak, bol reçineli ve budaklıdır. Pencere, kapı ve ahşap ev yapımında kullanılır.

Geniş Yapraklı Ağaçlar (Kayın, diş budak, gürgen)

Geniş yapraklı ağaçlar, genellikle mobilyacılıkta kullanılır. Bu ağaçlar, genellikle sık dokulu liflere sahiptirler. Mobilya üretiminde, özel kapı yapımında ve parke işlerinde kullanılırlar. Bunların başında meşe ve kayın gelir. İşlenmesi zor, sert ve çok dayanıklı bir malzemedir. Kereste olarak kullanılmaları yaygın değildir. Kayın, Gürgen, Dişbudak ve Ceviz de geniş yapraklı ağaç türlerindendir. Ahşabın bünyesi ağacın uzunluğuna paralel, uzun boş hücrelerden oluşur. Bu hücreler ağacın ekseninden radyal olarak dışa doğru gelişir ve lignin adı verilen reçine ile arada tutulur. Ahşabın kimyasal yapısı selülozdur. Ağaç enine ve boyuna gelişmektedir. Ağacın büyümesi tepe tomurcuğu yardımıyla boy atma şeklinde görülür. Gövde kalınlaşması ise her evrede yeni bir silindirik tabakanın bir önceki halkaya eklenmesi ile olur. Ağacın enine kesitinde büyüme halkaları gözlenebilir. Bu tip büyüme gösteren bitkilere Eksojen bitkiler denir.

Yukarı Çık